Yamaha

 FZ5
Sports bike
149CC
Yamaha
300,000.00 KES
Crux rev B
Standard bike
110CC
Yamaha
104,000.00 KES
XT250
Off Road bike
250CC
Yamaha
754,000.00 KES
 CRUX rev A
Standard bike
106CC
Yamaha
92,500.00 KES
Off Road bike
125CC
Yamaha
246,600.00 KES
XTZ125 E
Off Road bike
125CC
Yamaha
386,210.00 KES
Off Road bike
100CC
Yamaha
395,000.00 KES
Off Road bike
175CC
Yamaha
603,200.00 KES
Off Road bike
200CC
Yamaha
465,800.00 KES
Off Road bike
85CC
Yamaha
800,000.00 KES

Pages